Handelsbetingelser

Generelle købsvilkår for forbrugeren


1. Generelt
1.1 Disse generelle vilkår (“vilkårene”) gælder mellem Pen Store Sthlm AB, org. nr 556797-0073 (”Pen Store”) og dig som kunde, der placerer en ordre på www.penstore.dk (“hjemmesiden”). De detaljerede kontaktoplysninger og øvrig information om Pen Store fremgår af hjemmesiden. Vilkårene gælder udelukkende for dig, som gennemfører en bestilling og dermed køber en vare af os på hjemmesiden.

1.2 Udover vilkårene gælder også Pen Stores integritetspolitik, som du kan finde her: www.penstore.dk/integritetspolitik. I integritetspolitikken kan du finde information om, hvordan vi behandler dine persondata, når du handler hos os.

1.3 Vi kan når som helst vælge at ændre disse generelle vilkår, men de vilkår, du allerede har godkendt i forbindelse med dit aktuelle køb, vil her stadig være gældende. Alle ændringer vil fremgå af den seneste publicerede version af vilkårene på hjemmesiden. Ændringerne træder i kraft, når du har accepteret vilkårene, hvilket vil sige i forbindelse med, at du gennemfører et nyt køb.

2. Aftale og bestilling
2.1 For at kunne gennemføre et køb på hjemmesiden skal du acceptere vilkårene. Du skal endvidere være 18 år eller derover, og ikke være under værgemål, for at kunne gennemføre et køb. Hvis du er under 18 år, skal vi først have dine værgers samtykke, inden du kan placere en ordre.

2.2 Når du har gennemført dit køb på hjemmesiden, sender vi dig en ordrebekræftelse hurtigst muligt via e-mail. Når ordrebekræftelsen fremsendes, indgår du samtidig en købsaftale med Pen Store. Vi anbefaler, at du gemmer ordrebekræftelsen, hvis du eventuelt har brug for at tage kontakt til kundeservice senere hen.

2.3 Vi forbeholder os retten til at annullere en ordre, hvis du for eksempel har angivet forkerte oplysninger, hvis du ikke opfylder vilkårene i punkt 2.1, eller hvis dit bestilte produkt er udsolgt.

3. Produktinformation m.m.
3.1 Vi tager forbehold for udsolgte produkter samt eventuelle billede- eller tastefejl på hjemmesiden, i annoncer eller andet markedsføringsmateriale og produktbeskrivelser. Pen Store har ret til at korrigere sådanne fejl, ændre eller opdatere informationen på hjemmesiden og til løbende at lave produktændringer og forbedringer på hjemmesiden.

3.2 De billeder, som viser produkterne på hjemmesiden, i annoncer samt i andet markedsføringsmateriale, skal udelukkende ses som illustrationer og ikke som en specifikation af produktets egenskaber, funktioner, oprindelse eller som en garanti. Pen Store er ikke ansvarlig for informationer på hjemmesiden, der stammer fra en tredjepart.

3.3 Indholdet på hjemmesiden er ophavsretsbeskyttet. Produktnavne og logoer kan også være beskyttede varemærker eller beskyttet af markedsføringsloven. Det indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder samt grafik, design, layout og produktinformation, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes, uden man på forhånd har indhentet en skriftlig tilladelse fra Pen Store og virksomhedens licensgivere.

4. Priser og betaling
4.1 Ved bestilling gælder de priser, som på bestillingstidspunktet er angivet på hjemmesiden, hvis ikke andet er aftalt, eller hvis omstændighederne ikke åbenlyst foranlediger til at tro andet. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke eventuelle betalings- og fragtudgifter, som angives separat. Den samlede ordresum vises, inden du færdiggør bestillingen samt i ordrebekræftelsen.

4.2 Pen Store stræber efter, at hjemmesiden indeholder så korrekte informationer som muligt. Vi tager dog forbehold for, at hjemmesiden kan indeholde tastefejl og forkerte priser. Vi er ikke bundne af priser, som du indså, eller burde have indset, som værende fejlagtige. Hvis der har været angivet en forkert pris for et bestilt produkt, giver vi dig besked herom og afventer en eventuel godkendelse af den korrigerede pris, inden bestillingen godkendes.


5. Kampagner, rabatkoder og andre tilbud
5.1 Pen Store gennemfører af og til kampagner, tilbyder rabatkoder og andre tilbud, der gælder for forskellige produkter (”tilbud”). For produkter, der er omfattet af sådanne tilbud, gælder de fordelagtige priser eller vilkår i den begrænsede periode, som er angivet i forbindelse med det aktuelle tilbud, eller så længe lager haves. Herudover gælder de generelle vilkår.

5.2 Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter, hvis andet ikke er udtrykkeligt angivet. Ved annullering eller tilbagekaldelse af produkter på tilbud, gælder disse vilkår fuldt og helt for de produkter, der var omfattet af tilbuddet.

6. Levering
6.1 Bestilte produkter leveres kun til dig med den leveringsmulighed, du har valgt. Du finder mere information om de leveringsmuligheder, vi tilbyder, på hjemmesiden. Bemærk venligst, at der kan være begrænsninger ved de forskellige alternativer.

6.2 Fragtomkostningerne bliver tilføjet ved bestilling, hvis ikke andet fremgår, når du placerer din ordre.

6.3 Leveringstiden kan variere, alt efter hvilken mulighed du vælger. Den forventede leveringstid fremgår af hjemmesiden, og du får oplyst denne under bestillingsprocessen samt i ordrebekræftelsen.

6.4 Hvis der ikke aftales andet, leveres varen senest 30 dage efter, at Pen Store skriftligt har bekræftet bestillingen via ordrebekræftelsen. Husk, at leveringstidspunkterne er vejledende, og at der kan forekomme afvigelser.

6.5 Inden leveringen fuldføres, modtager du en besked, som fortæller dig, hvor og hvornår din bestilling skal afhentes eller modtages. Det er dit ansvar at modtage eller afhente pakken i det tidsrum, som angives i adviseringen. Hvis du vælger ikke at modtage eller afhente pakken, har vi ret til at opkræve en afgift på 250 kroner for administration og returfragt.

7. Fortrydelsesret
7.1 Ved køb af produkter fra hjemmesiden har du ret til at fortryde din bestilling inden for 14 dage, uden at angive en grund ud over dem, der er nævnt herunder. Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du give os besked herom inden for 14 dage, gældende fra den dato, hvor du har modtaget det bestilte produkt (”fortrydelsesretten”).

7.2 Når du foretager et køb på hjemmesiden, har du ret til at åbne emballagen og undersøge produktet i en grad, så du kan vurdere, om du er tilfreds med det. Hvis du håndterer produktet mere, end hvad der er nødvendigt, for at du kan bedømme dets egenskaber og funktioner, har Pen Store ret til at fratrække et beløb, svarende til værdiforringelsen. Beløbet fratrækkes det beløb, der skal refunderes til dig som kunde, og fradragets størrelse modsvarer produktets værdiformindskelse, jævnført produktets oprindelige værdi.

7.3 Husk, at visse produkter ikke er omfattet af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten gælder for eksempel ikke for varer, som er blevet fremstillet udelukkende efter dine anvisninger eller som på anden vis har fået et tydeligt personligt præg.

7.4 Hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten, skal du meddele det til Pen Store klart og tydeligt, inden fortrydelsesretten udløber. For at effektivisere håndteringen bedes du give os om dit navn, din adresse, ordrenummer, ordredato, e-mailadresse samt angive, hvilke produkter, du vil sende tilbage, hvis bestillingen indeholder flere produkter. Du kan give os besked per brev eller e-mail til den adresse, som er angivet på hjemmesiden.

7.5 Produkter skal sendes til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os besked om din beslutning. Fortrydelsesfristen betragtes som overholdt, hvis du sender varerne tilbage, inden denne 14-dages frist udløber. Når du sender produkter, der er omfattet af fortrydelsesretten, retur, er du ansvarlig for det returnerede produkts stand, fra du modtager det, til vi modtager det på vores lager. Vi anbefaler derfor, at produktet sendes i original emballage, er forsvarligt pakket ind og sendes via en sporbar forsendelse. Medmindre andet er angivet i forbindelse med din bestilling, skal du betale returfragten.

7.6 Hvis du fortryder dit køb, tilbagebetaler vi købssummen. Det gælder også leveringsomkostningerne (undtagen ekstra leveringsomkostninger, hvis du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering). Tilbagebetalingen sker uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra og med den dag, vi får besked om din beslutning om at fortryde dit køb. Tilbagebetalingen sker via den betalingsmetode, du valgte ved dit køb, hvis der ikke er aftalt andet. Tilbagebetalingen kommer under ingen omstændigheder til at koste dig noget. Vi venter med at tilbagebetale pengene, indtil vi har modtaget varerne fra dig, eller indtil du har indsendt dokumentation for, at du har tilbagesendt varen.

8. Reklamation
8.1 Bestiller du en vare på vores hjemmeside, har du altid ret til at foretage en reklamation inden for tre år. Fristen regnes fra den dag, du modtager produktet. Hvis du vil påpege fejl på produktet, bedes du kontakte Pen Store hurtigst muligt, efter at du har opdaget fejlen. Skal reklamationen være gyldig, skal den altid foretages inden for et rimeligt tidsrum, efter at du har opdaget eller burde have opdaget fejlen. En reklamation, som foretages inden for to måneder fra opdagelsen af fejlen, anses for at være foretaget inden for et rimeligt tidsrum.

8.2 Vi anbefaler, at du undersøger produkterne, når du modtager dem, at du giver besked om eventuelle skader på emballagen direkte til transportfirmaet eller udleveringsstedet, og at du noterer skaderne på fragtpapirerne.

8.3 Hvis du vil foretage en reklamation, er du velkommen til at tage kontakt til vores kundeservice på telefonnummer +46 8-515 10 250 (Sverige) eller via e-mailadressen kundeservice@penstore.dk, så du kan få en nærmere vejledning om din reklamation. Du er ansvarlig for det returnerede produkt, fra du modtager produktet, indtil Pen Store modtager det. Vi anbefaler derfor, at produktet sendes i original emballage, er forsvarligt pakket ind og sendes via en sporbar forsendelse. Pen Store tager ikke imod produkter, der returneres pr. efterkrav.

8.4 Når Pen Store har modtaget det reklamerede produkt og konstateret, at reklamationen er gyldig, kompenserer vi dig efter gældende lov. Det indebærer, at fejlen bliver udbedret, eller at vi ombytter produktet til et nyt. Hvis det ikke er muligt, eller hvis Pen Store af andre grunde vurderer, at det bedre kan betale sig, kan Pen Store i stedet vælge at tilbagebetale det beløb, du betalte ved bestillingen, inklusive returfragten. Bemærk venligst, at Pen Store har ret til at nægte en reklamation, hvis det viser sig, at produktet ikke har mangler ifølge den gældende lov. I dette tilfælde tilbagebetaler Pen Store ikke eventuelle udgifter til returfragt.

9. Force Majeure
9.1 Hvis Pen Stores mulighed for at opfylde sine forpligtelser forværres i væsentlig grad eller forhindres på grund af omstændigheder, der ligger uden for Pen Stores kontrol, herunder krig og naturkatastrofer, fritages vi for erstatningspligt og andre mulige konsekvenser. En ophævelse af købsaftalen kan dog ske ifølge lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

10. Gældende lov og tvister
10.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende reklamation, fortrydelsesret eller andet vedrørende din bestilling, er du velkommen til at kontakte Pen Store på telefonnummer +46 8-515 10 250 (Sverige) eller via e-mailadressen kundeservice@penstore.dk.

10.2 Du kan som forbruger også henvende dig til Forbrugerklagenævnet online på www.forbrug.dk. Ved en eventuel tvist følger Pen Store Forbrugerklagenævnets anbefalinger. Som forbruger har du også mulighed for at klage via EU's webbaserede platform for konfliktløsning, som du finder her: http://ec.europa.eu/consumers/odr.______________________________________________

Disse almene købsvilkår for forbrugere blev fastsat den 17. februar 2020.